اثربخشی ۷۳ درصدی واکسن فایزر در کودکان زیر ۵ سال

دو ماه پس از تایید تزریق واکسن برای کودکان زیر پنج سال، نتایج بدست آمده تایید کننده داده‌های قبلی است که نشان می‌داد واکسن فایزر برای این گروه سنی ایمن و موثر است.

کودکان شرکت کننده در این مطالعه سه دُز از واکسن یا دارونما دریافت کردند. نتایج نشان داد ۱۳ کودکی که واکسن دریافت کرده بودند، یک هفته پس از آخرین دُز دریافتی به کووید-۱۹ مبتلا شدند، درحالیکه ۲۱ کودک پس از دریافت آخرین دارونما آزمایش کروناویروس آنها مثبت شد.

اکثر موارد مثبت بین ماه‌های مارس و ژوئن ثبت شده و ناشی از گسترش زیر سویه اُمیکرون موسوم به BA.۲ است که در آن زمان غالب بود.

به گزارش پایگاه آکسیوس، شرکت فایزر اعلام کرد: بررسی‌ها روی واکسنی برای کودکان ۶ ماهه تا ۱۱ ساله در حال انجام است که سویه های BA.۴ و BA.۵ را هدف قرار می دهد.