ابطحی: ابرقدرت‌ آمریکا منتظر اجازه اسراییل!

 

محمد علی ابطحی در حساب توییتری خود نوشت:

یک فاز جدید در گفتگوهای برجامی افتاده. ایران وارو‌پا به توافق رسیده اند. 

ابرقدرت‌ آمریکا منتظر اجازه اسراییل!

photo_2022-08-23_09-39-09