آماده‌سازی ساخت بزرگ‌ترین بندر خارج از خلیج فارس

رئیس سازمان بنادر و دریانوردی:

کارهای مطالعاتی ساخت بندر در مکران انجام شده و برای شروع کار منتظریم وزارت نفت زمین در اختیار ما قرار دهد

در دولت سیزدهم ۲۵تن کالای اساسی وارد کشور شده است

ذخایر استراتژیک کشور در وضع مطلوبی است.